theme wordpress
اقتصاد و معماری

چند پرسش متداول درباره وام خرید مسکن

۱- آیا امکان فروش منزلی که توسط وام خرید مسکن خریداری شده وجود دارد؟ تکلیف وام در اینصورت چه می شود؟

بله، امکان فروش منزل که وام خرید مسکن روی آن هست وجود دارد. در این حالت وامی که روی منزل وجود دارد به خریدار منتقل می شود. البته در ابتدای کار هم فروشنده (انتقال دهنده) و هم خریدار (انتقال گیرنده) باید به شعبه مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل نمایند. اگر وام موجود از محل سپرده بوده باشد، ۱۰ درصد مانده بدهی باید به صورت یکجا پرداخت شود که البته این مبلغ از وام کسر خواهد شد. و اگر وام خرید مسکن از محل اوراق باشد باید ۱ درصد مانده بدهی کارمزد پرداخت شود. بدیهیست که وام مورد نظر نباید هیچگونه بدهی معوق داشته باشد. لازم به توضیح اینکه هنگام انتقال بدهی کارشناسی لازم نیست و فردی که وام به او منتقل می شود میتواند ما به التفاوت وام را تا سقف مشخص دریافت نماید.

۲-آیا امکان تسویه بخشی از وام خرید مسکن وجود دارد؟ به طور مثال ۷۰ میلیون وام دریافت نماییم, سپس پس از چند ماه بخواهیم ۳۰ میلیون از ۷۰ میلیون را تسویه کنیم؟

بله، در صورتی که مایل به تسویه کامل وام نیستید میتوانید مبلغی را با استفاده از مزایای زیر پرداخت کنید . اگر مبلغ واریزی شما بیش از ۷ قسط باشد شما مختار به انتخاب یکی از این سه گزینه خواهید بود. ۱- به اندازه مبلغ واریزیتان، اقساط پرداختی برایتان منظور شود. مثلا اگر به اندازه ۱۰ قسط واریز کردید پس مبلغ واریزی به عنوان ۱۰ قسط آتی محسوب شود و تا ۱۰ ماه قسط پرداخت نکنید. ۲- مبلغ واریزی بر روی تمام اقساط شما سر شکن شده تا مبلغ قسطتتان کاهش یابد. ۳- مبلغ واریزی به عنوان پرداخت قسمتی (یا کل ۹ سود در نظر گرفته شود و از سود و مانده وام کم شود. هنگام استفاده از گزینه ۲ و ۳ اقساط بعدی در جای خود باید پرداخت شود. بدیهیست که با وجود اقاساط معوقه استفاده از مزایای بالا مقدور نیست.

بله، در صورتی که مایل به تسویه کامل وام نیستید میتوانید مبلغی را با استفاده از مزایای زیر پرداخت کنید . اگر مبلغ واریزی شما بیش از ۷ قسط باشد شما مختار به انتخاب یکی از این سه گزینه خواهید بود. ۱- به اندازه مبلغ واریزیتان، اقساط پرداختی برایتان منظور شود. مثلا اگر به اندازه ۱۰ قسط واریز کردید پس مبلغ واریزی به عنوان ۱۰ قسط آتی محسوب شود و تا ۱۰ ماه قسط پرداخت نکنید. ۲- مبلغ واریزی بر روی تمام اقساط شما سر شکن شده تا مبلغ قسطتتان کاهش یابد. ۳- مبلغ واریزی به عنوان پرداخت قسمتی (یا کل ۹ سود در نظر گرفته شود و از سود و مانده وام کم شود. هنگام استفاده از گزینه ۲ و ۳ اقساط بعدی در جای خود باید پرداخت شود. بدیهیست که با وجود اقاساط معوقه استفاده از مزایای بالا مقدور نیست.
۳- شرایط ضامن چیست؟ آیا با وجود سند ضامن هم لازم است؟

شرایط ضامن جزو اختیارات شعبه بوده و شعبه میتواند نسبت به اخذ ضامن و یا عدم وجود ضامن برای پرنده تصمیم گیری کند . الابته بعضی از تسهیلات مانند تسهیلات فروش اقاطی تدریجی، برخی از تسهیلات مهر، ازدواجی و … وام گیرنده ملزم به ارائه ضامن معتبر (به تشخیص شعبه ) می باشد. البته موضوع ترهین با ضمانت متفاوت است.

برچسب ها
نمایش بیشتر

سولماز

کلیه امور طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

بستن